Originalservice | اورجینال سرویس - رفع قوری ماشین لباسشویی

بی شک قوری بدنه لباسشویی از بدترین مشکلات ممکن برای زیبایی لباسشویی می باشد. زمانی که لباسشویی شما دارای قوری و تورفتگی باشد این زشت دیده شدن باعث زشتی آشپزخانه و تو دید قرار گرفتن این مشکل از بدنه لباسشویی شما می شود

شرکت اورجینال سرویس با انجام تعمیرات تخصصی تعمیرات رفع قوری و تو رفتگی، رفع زنگ زدگی و رفع تمام رنگ رفتگی ها و همچنین تغییر رنگ لباسشویی، می تواند لباسشویی شما را در عرض۲۴ ساعت نه تنها مثل روز اول، بلکه از روز اول هم بهتر و عالی تر نماید.