Originalservice | اورجینال سرویس - رفع پوسیدگی لباسشویی

بدنه لباسشویی به دلیل استفاده نادرست و یا وجود رطوبت زیاد ممکن است دچار پوسیدگی شود.

بدنه لباسشویی به دلیل استفاده نادرست و یا وجود رطوبت زیاد ممکن است دچار پوسیدگی شود. اورجینال سرویس می تواند به شما در کمک این مشکل یاری برساند و با رفع پوسیدگی های بدنه لباسشویی و ترمیم و بازسازی آن لباسشویی شما را حتی بهتر از روز اول تحویل شما میدهد.